Man må tørre å utvikle seg som person og menneske

I Oslo har to målbevisste og ambisiøse selgere gått inn i rollen som teamledere. Her presenteres deres oppskrift for å lykkes som selger i DS.

— Jeg har to motto: «Den man vil, det får man til» og «den som ikke tør å tape, vinner aldri». Det er de to tingene jeg lever og ånder for.

Det sier Michelle Perryman (28) ved Oslo-kontoret. Michelle har akkurat gått inn i rollen som teamleder. Før hun begynte som selger i DS i 2020, jobbet hun i sportsbutikk. Der fikk hun verdifull erfaring, både som butikksjef og selger. Men i butikk får kunden prøve varene, og selgeren står ansikt til ansikt med kunden. Telefonsalg krever andre strategier, påpeker Michelle.

— Det er jo vanskelig å vise kroppsspråk gjennom telefonen, da, ler Michelle, og legger til at stemmebruk og toneleie dermed blir enda viktigere i telefonsalg.

Men salgssamtalen kan være ganske lik, forklarer hun videre. For man gjør en behovsanalyse, finner riktige varer og «closer» salget. Derfor er all salgserfaring relevant når man skal jobbe som selger i DS også. Hun har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Oslo Met, og kompetansen derfra tar hun med seg inn i jobben. Men det er nok praksiserfaringen som er viktigst; for det meste kan læres, mener Michelle.

— Det er ikke sikkert du blir best i idretten selv om du har talent, det krever jo øvelse. For å bli en god selger, kreves det at man er nysgjerrig, utforsker på egen hånd og at man vil utvikle seg gjennom å tilegne seg ny kunnskap.

I tillegg vil en god selger ha god arbeidsmoral og stå-på-vilje, mener Michelle. Og, ikke minst – man må ikke ta nei for et nei.

— For noen er alt over når man får «nei», men det er jo da alt begynner. Da er det min jobb som leder å gi selgerne opplæring i hva de skal svare.

Et avslag er altså ikke endelig. Michelle forklarer at man må kartlegge hva årsaken til avslaget er; selgeren må stille de riktige spørsmålene for å få kunden i tale. Kanskje er det prisen kunden ikke er fornøyd med? Selgeren må finne ut hva hun kan gjøre for å få kunden til å ombestemme seg.

— Det er jo ulikt hvordan vi takler avslag, og det henger sammen med hvordan vi er som personer. Noen har salgserfaring fra andre felt, og er kanskje mer vant til å fortsette selv om man får «nei».

Som teamleder er Michelle direkte og tydelig, samtidig som hun er omsorgsfull, for det er viktig for henne å ta vare på folkene sine. Stress er et fremmedord for Michelle; og det tror hun er en smart egenskap.

— Da jeg begynte her i DS, fikk jeg tilbakemelding om at jeg var rolig i telefonen. Jeg tror denne egenskapen smitter over på de andre på teamet mitt.

Å jobbe i DS er helt supert, synes Michelle. Arbeidsmiljøet er ekstremt godt, og hun gleder seg alltid til å komme på kontoret.

— Her får man alltid et varmt hei fra kolleger, og det er svært motiverende om du vil utvikle deg som person og selger.

I opplæringen av de nye selgerne på teamet, samarbeidet Michelle med sin kollega Markus Karlsen (27). Markus startet i DS like etter Michelle, og startet som henne som teamleder 1.mars. Før han begynte å jobbe hos DS, studerte han markedsføring.

— Mye av det jeg lærte på skolebenken gikk inn det øret og ut det andre, innrømmer Markus, men legger til: — Det viktigste har jeg tatt med meg videre, som det å være standhaftig.

Det har krevd mye innsats å komme seg dit han er i dag, og Markus er klar på at flaks kun kommer av nettopp hardt arbeid.

— Jeg har alltid hatt lyst til å klatre litt i gradene, men da jeg begynte hos DS lugget det til. Da jeg ga gass og bestemte meg for å lykkes, var det som om noe bare løsnet, forteller han.

Det har vært travle dager siden Markus ble teamleder. Alle selgerne på teamet hans er helt ferske i gamet, og Markus har viet all sin tid til å lære opp og utvikle selgerne. Å kunne være løsningsorientert og effektiv har vært utslagsgivende.

— Mange skulle ha oppmerksomhet på samme tid, men jeg har tatt det som en nyttig «challenge» for å se hvordan jeg håndterer slike situasjoner. Jeg har jo måttet opprettholde egne kundeforhold i tillegg til opplæringen av de nye selgerne. Men jeg ser at jeg er løsningsorientert, og greier å ikke fokusere på problemene.

Som leder er han streng, det innrømmer han, men han tror han har funnet en balanse de siste ukene. Struktur og orden står sterkt i hans lederskap, og han ønsker å motivere sine ansatte gjennom å være tydelig på hva han forventer av dem. Det er viktig at selgerne føler seg komfortable, mener Markus.

Målbevissthet, arbeidsmoral og standhaftighet står høyt på Markus’ liste over viktigste kvaliteter for å lykkes som selger i DS. En god selger bør være det han kaller «en menneskelig kameleon», man må speile kunden man snakker med i en profesjonell tone, og være tydelig i stemmebruk og fremtoning.

— Man må skrive en kontrakt i egen ryggmarg om å aldri gi seg. Selgeryrket krever mye av topplokket, og man må ha mental orden der oppe. Jo mer du kriger og sloss, jo mer får du til. Dette er helt avgjørende for hvordan man mestrer salgsjobben, påpeker Markus.

Markus har mange kriterier og krav for sine ansatte, og det er ikke tvil om at selgerne får opplæring av høyt nivå. Selv tror han at noen av faktorene kan øves på og læres, men andre faktorer er medfødte.

— Kommunikasjon kan man øve på, men om man er ukomfortabel i møte med andre mennesker og føler seg sosialt utrygg, er det nok vanskeligere å få den mentale styrken som trengs.

Markus beskriver at det i Din Salgskonsulent er rom for å være seg selv. Her kan man utvikle seg som selger, og det gode miljøet og fellesskapet påvirker livet utenfor jobb også. Hver dag oppnår de ansatte en enorm mestringsfølelse, og denne fører til mer livslyst og livskvalitet gjennom hele dagen, mener Markus.

— Her skjer det mye av lagarbeid og teambuilding. Vi hjelper hverandre til å lykkes. Lederne i DS legger til rette for at dette kan skje, for de legger opp et løp som er tilrettelagt hver og en av oss som er ansatt.