Her blir vi belønnet for innsats og hardt arbeid!

I Tromsø jobber flere av Norges beste forsikringsselgere, og tre av dem går nå inn i nye roller som team- og salgsledere.

— Dette er et unikum av en arbeidsplass!

Det sier Jørgen Grødahl, som siden september i fjor har vært salgsleder ved Tromsø-kontoret. Før han begynte som selger i DS, hadde han erfaring fra strømsalg. Denne erfaringen viste ham hvor viktig det er med høyt volum, god arbeidsmoral og empati for å lykkes med salg. Han mener at det gode arbeidsmiljøet i DS legger grunnlaget for at folk kan prestere. Og selv om det krever hard innsats å lykkes, er Jørgen klar i sin tale når han snakker om hverdagen.

— Her snakker alle om at de gleder seg til å komme på jobb. Vi blir sett og belønnet for innsatsen vi legger ned, og med hardt arbeid kan man prestere over evne.

I DS jobber Jørgen med opplæring og videreutdanning av selgere, og ønsker gjennom sin stilling å overføre kunnskap og kompetanse som han selv har tilegnet seg i bransjen. I oktober satte han salgsrekord i Tromsø, med et svimlende salgstall på over 1,5 million. Som selger er Jørgen målbevisst, og han fokuserer på å se det store bildet.

— Jeg fortsetter videre selv om jeg får noen avslag. Jeg er god på å nullstille meg mellom samtalene. Alt handler om volum og arbeidsmengde. Om man har ti samtaler og ett salg, da er de ni avslagene verdt det.

Han framhever salgsteknikk som en helt elementær kompetanse i denne jobben.

— Salgsteknikk innebærer verktøy man trenger for å bli en god selger, og det er min jobb å coache de ansatte og gi den riktige oppskriften på dette. Det dreier seg blant annet om stemmebruk, toneleie og timing.

Jørgen mener at alle kan lære seg god salgsteknikk, men at det er enda viktigere med stå-på-vilje og høy arbeidsmoral. Når han er på utkikk etter nye selgere, er dette blant egenskapene han ser etter. Samtidig tar han et oppgjør med en kjent stereotypi om selgere.

— Det sies jo det å ha god selvtillit er nødvendig for å lykkes med salg, men jeg er ganske uenig i det. Man må ha iver for å lykkes, man må tåle noen nederlag, og man må være empatisk i møte med kundene. Jeg mener at det er mye viktigere. Selvsikkerheten kommer uansett når man lykkes.

Salgserfaring er heller ikke et «must»; så lenge man har et åpent sinn og ønsker å gjøre sitt beste, yter høy arbeidsmoral og jobber på, så kan man fungere godt hos DS, hevder Jørgen.

Stillingen som salgsleder er nyopprettet, og innholdet i arbeidshverdagen har han derfor fått vært med å forme. Han bruker mye tid på å skreddersy kurs til ansatte i DS, og tar med seg egen erfaring fra salg for å gjøre dette på best mulig måte. Man må rette søkelyset mot sammensetningen av det man presterer i løpet av en måned, forklarer Jørgen, og legger til at hans interesse for salgsteknikk gjør alt mer interessant og motiverende.

Mener felleskapet er essensielt

Isak Hamnes Johansen var en av årets mestselgende i hele DS i fjor. Nå har han nettopp gått inn i rollen som teamleder.

— Jeg holder et jevnt trykk og høyt tempo hele dagen, og er god på å sette korte frister for kundene.

Slik blir det salg av. For ham er det viktig å prestere når han er på jobb. Overtidsarbeid er han ikke så fan av; men med en stor motor og få pauser i løpet av arbeidsdagen, har han levert høye salgstall over lengre tid.

Også Isak roser arbeidsmiljøet ved Tromsø-kontoret.

— Det er et vanvittig godt arbeidsmiljø her. Jeg har aldri opplevd lignende, verken i skole eller i tidligere jobber, og jeg gleder meg til ny arbeidsuke hver mandag.

Gjengen på Tromsø-kontoret har blitt en sammenspleiset gjeng, og Isak ser fram til å lede sine ansatte på en tydelig, men medmenneskelig måte.

— Det er godt mulig noen oppfatter meg som streng, men jeg tror alle vet at de kan komme til meg uansett hva de tenker på. Målet mitt er å se alle så godt som mulig. Ingenting er bedre enn at alle presterer på et høyt nivå.

Teamet hans består i dag av fire ansatte, men han ønsker seg flere likesinnede. Høyt tempo, arbeidsmoral og selvtillit til å «gå i krigen», er viktig for ham når han skal ansette nye selgere.

— Salg kan læres. Det kommer selvfølgelig mer naturlig for noen, men arbeidsmoral er noe som er medfødt og som kreves av en god selger.

En annen god egenskap han fremhever er å være god til å snakke for seg, og, ikke minst – at man har evnen til å skape gode relasjoner, både til kunder og sine kolleger.

— I dette fellesskapet kan man få god oppfølging, man får kursing når man ønsker. Det er altså gode muligheter til å utvikle seg i DS, både som menneske og selger.

Alt blir mye lettere når man jobber i et fellesskap, mener han, for man påvirkes av andre. Om noen tuller bort tiden, er det lett å bli defensiv selv også.

Satser på bedriftssalg

Din Salgskonsulent har ikke drevet med bedriftssalg i stor skala før, men med Emmanuel Munyaruguru i spissen i Tromsø, skal denne trenden nå snus. Emmanuel har fått ansvar for et team som primært skal selge til bedrifter, og han gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

— Dette er spennende og helt nytt for DS, og jeg prøver å skaffe meg så mye kompetanse som mulig på bedriftssalg. Jeg er veldig motivert, og skal gjøre alt jeg kan for at vi skal lykkes.

Emmanuel er ansatt i DS på fjerde året. Å gå over til bedriftssalg opplever han som et steg opp; nå skal han gå fra å selge til privatpersoner til ledere av bedrifter. At det vil komme noen utfordringer, det er han sikker på. Ledere kan være mer utilgjengelige enn privatpersoner, og han må analysere og legge en plan for timing og innsalg. Å selge til bedriftsledere vil kreve en annen kompetanse, og Emmanuel står klar for å tilegne seg det som er nødvendig, og litt til.

— Vi må være flinke på selve åpningsstrategien når vi løfter av røret og får svar. Ledere får ofte mange telefoner i løpet av dag. Jeg er svært faglig i samtalene mine, og vil at kunden skal oppleve at jeg er der for å hjelpe.

Avslag bryr han seg ikke om; det er en del av «gamet», og det betyr ingenting så lenge man legger ned en solid innsats.

— Om kunden er informert på best mulig måte, kommer de bedre ut enn de var fra før, og det kan være de husker meg og ringer meg tilbake senere. Det er nok for meg, sier Emmanuel.

Men det er tre faktorer som avgjør hvor lett han gir seg. Hvis kunden liker selskapet, rådgiveren som tar kontakt og får tilbud om en bedre avtale, er det ingen grunn til å takke nei, mener han, og legger til at da må selgeren stå på sitt og være mer offensiv.

Ifølge Emmanuel er det viktig å være et medmenneske, og å tørre å være seg selv for å kunne fungere som en god selger.

— Det gjør jo at kundene får tillitt til oss. Jeg lytter foran å være påtrengende, og jeg tror kundene setter pris på at jeg hører på dem og deres behov. Om man er en som holder ut og ikke gir seg, kan salgsyrket være riktig.

Som teamleder vil Emmanuel gjøre alt han kan for at de ansatte skal lykkes. Han beskriver seg selv som en stabil og hjelpsom leder.


Tre nye teamledere i Trondheim

Tre nye teamledere i Trondheim – med øye for enkeltmennesket

Da Mohammad Khojasteh (24) fikk jobbtilbud i Din Salgskonsulent, var han bosatt på Gran Canaria. I to og et halvt år har han nå vært ansatt som selger, og salgstallene viser at Mohammad er en målbevisst og strukturert selger.

— Jeg tar aldri nei for et nei. Det kan nok sies at jeg er sta og viljesterk. Om kunden sier nei, prøver jeg å finne ut hvorfor, for det er jo alltid en årsak til det. Finner jeg årsaken, kan jeg jobbe videre med det og prøve å overbevise kunden.

Ved avslag, som det jo vil være noen av i en salgsjobb, hender det han føler at han har feilet, det innrømmer han. Men han kommer seg fort videre.

— Når noen avslår tilbudene mine, går jeg tilbake og ser hva jeg gjorde, og tar lærdom av det. Så ser jeg framover og forsøker å bli enda bedre neste gang.

Som teamleder vil han sette søkelys på de ansattes motivasjon og ressurser. Det blir en annen hverdag enn han er vant til som selger; nå skal han kombinere salg med ledelse, og i det ligger mye ansvar.

— Profesjonalitet står sterkt hos meg i alt jeg gjør. Ting skal gjøres ordentlig og riktig. Jobben min nå er å utvikle selgerne i teamet mitt, og da må jeg gjøre mitt beste for å motivere dem. Om de er demotiverte, må jeg finne ut hva som er grunnen og jobbe videre med å snu motivasjonen.

Mohammad setter store krav til seg selv, men også til selgerne i teamet sitt. Og forventningene skal være tydelige og enkle for alle å forholde seg til.

— Det er gøy når jeg ser at min praksis opp mot selgerne gjør at de presterer bedre. Som leder er jeg synlig og til stede for dem, og jeg ønsker at de skal vite at jeg bryr meg om dem.

Victor Tran (27) har vært ansatt i Din Salgskonsulent siden 2019, men han har lang fartstid i salgsbransjen. Allerede på videregående begynte Victor som telefonselger hos Neras i Trondheim. Der ble han lenge, i hele sju år var han ansatt, både som selger og teamleder. Nå trår han til som teamleder i Din Salgskonsulent.

— Når jeg liker jobben jeg er i, og får mulighet til å utvikle meg, blir jeg værende. I Din Salgskonsulent får jeg noe tilbake for all innsatsen jeg legger ned.

Gode strategier for kommunikasjon er alfa omega om man skal lykkes som selger. Selv er Victor svært bevisst på å skape en god dialog med kunden, og han setter kvalitet høyt.

— En av mine beste egenskaper er at jeg får folk i prat. Jeg trenger ikke like mange anrop for å få solgt nok. Hvis kunden føler seg overkjørt, kommer vi ingen vei. Alle mennesker liker å bli involvert i det som angår dem. Ved å fokusere på den gode samtalen, vil kunden få tillitt til meg og åpne seg mer.

Noen avslag blir det for Victor også, og da går han gjerne tilbake i samtalen for å finne svar på hva han kunne gjort annerledes. Refleksjon over egen strategi, det han kaller selvanalyse, er et viktig verktøy for å bli en god selger, mener Victor.

— Jeg liker å analysere samtalene, og gjerne få noen andre til å komme med innspill. Da kan jeg lære av egne feil. Man blir aldri utlært som selger – verken jeg med ti år i bransjen, eller de som har tretti års erfaring.

For å kunne lede teamet på best mulig måte, vil han bygge fellesskapsfølelsen i gruppa. Dette vil han gjøre blant annet ved å sette mål for hele teamet, finne ressursene i enkeltmennesket og dermed gjøre dem enda bedre.

— Det er viktig for meg at hele kollektivet når målet, ikke bare enkeltpersoner. Da kan man oppleve en fellesfølelse fordi man bidrar til å dra alle over mållinja.

Nicholas Tran (30) beskriver seg selv som en hybrid; han selger godt, men er først og fremst stabil som arbeidstaker. I Din Salgskonsulent har han nå vært ansatt i snart to år. Telefonsalg har han mye erfaring med. I ryggsekken har han også en bachelorgrad i markedsføring og ledelse, noe han drar nytte av i selgerjobben.

— Det har nok gitt meg mer forståelse for hvordan ting henger sammen på bedrift- og ansattnivå. I bachelorgraden min skrev jeg om ulike menneske- og ledertyper, og denne kompetansen kan jeg ta med meg som teamleder. Jeg er flink til å se styrker og behov hos andre. Slik avdekker jeg hvor ressursene ligger hos den enkelte.

Når man selger forsikring, må man tørre å snakke om ømfintlige tema som sykdom og død, og gjøre dette på en god måte. Dette må man være bevisst på, mener Nicholas.

— Jeg er en god lytter, og det må man være når man snakker om tema som personforsikring, sykdom og dødsfall. Som selger må man tegne noen bilder slik at kunden forstår at nettopp disse forsikringene er viktige.

Noen ganger må man trå ut av komfortsonen og tørre å tenke utenfor boksen, det er helt grunnleggende for å fungere i salgsyrket, mener Nicholas. Og så må man tørre å være frampå.

— Det er jo flere avslag enn aksept i løpet av en dag, slik er bransjen. Det må man tåle å stå i, og så må man se framover og gå videre. Ved avslag pleier jeg å reflektere over samtalen og prøve å finne ut hvor det gikk galt.

Nicholas forstår at salgsyrket for mange kan være litt tungt i starten, men med erfaring kommer også evnen til å gå videre. Man må være litt sterk mentalt og ikke ta ting personlig, noe Nicholas mener er gode egenskaper for å lykkes som selger. Evnen til å «gi litt faen» er noe han vil gi næring til hos selgerne på teamet sitt.

— Som teamleder ønsker jeg å være en stabil lagspiller. Folkene mine skal ikke piskes. Jeg vil stå fremst og dra med meg teamet og framstå som en god motivator for dem; en leder de kan se opp til både faglig og som menneske.
Jobben i Din Salgskonsulent beskriver han med «frihet under ansvar».
— Man må ta ansvar selv og ikke glemme at man er på jobb. Mange kan nok ha erfaring fra strengere rutiner der dagene følger en mer slavisk timeplan. Friheten her kan nok gjøre mange mer motiverte til å prestere.