Tre nye teamledere i Trondheim – med øye for enkeltmennesket

Da Mohammad Khojasteh (24) fikk jobbtilbud i Din Salgskonsulent, var han bosatt på Gran Canaria. I to og et halvt år har han nå vært ansatt som selger, og salgstallene viser at Mohammad er en målbevisst og strukturert selger.

— Jeg tar aldri nei for et nei. Det kan nok sies at jeg er sta og viljesterk. Om kunden sier nei, prøver jeg å finne ut hvorfor, for det er jo alltid en årsak til det. Finner jeg årsaken, kan jeg jobbe videre med det og prøve å overbevise kunden.

Ved avslag, som det jo vil være noen av i en salgsjobb, hender det han føler at han har feilet, det innrømmer han. Men han kommer seg fort videre.

— Når noen avslår tilbudene mine, går jeg tilbake og ser hva jeg gjorde, og tar lærdom av det. Så ser jeg framover og forsøker å bli enda bedre neste gang.

Som teamleder vil han sette søkelys på de ansattes motivasjon og ressurser. Det blir en annen hverdag enn han er vant til som selger; nå skal han kombinere salg med ledelse, og i det ligger mye ansvar.

— Profesjonalitet står sterkt hos meg i alt jeg gjør. Ting skal gjøres ordentlig og riktig. Jobben min nå er å utvikle selgerne i teamet mitt, og da må jeg gjøre mitt beste for å motivere dem. Om de er demotiverte, må jeg finne ut hva som er grunnen og jobbe videre med å snu motivasjonen.

Mohammad setter store krav til seg selv, men også til selgerne i teamet sitt. Og forventningene skal være tydelige og enkle for alle å forholde seg til.

— Det er gøy når jeg ser at min praksis opp mot selgerne gjør at de presterer bedre. Som leder er jeg synlig og til stede for dem, og jeg ønsker at de skal vite at jeg bryr meg om dem.

Victor Tran (27) har vært ansatt i Din Salgskonsulent siden 2019, men han har lang fartstid i salgsbransjen. Allerede på videregående begynte Victor som telefonselger hos Neras i Trondheim. Der ble han lenge, i hele sju år var han ansatt, både som selger og teamleder. Nå trår han til som teamleder i Din Salgskonsulent.

— Når jeg liker jobben jeg er i, og får mulighet til å utvikle meg, blir jeg værende. I Din Salgskonsulent får jeg noe tilbake for all innsatsen jeg legger ned.

Gode strategier for kommunikasjon er alfa omega om man skal lykkes som selger. Selv er Victor svært bevisst på å skape en god dialog med kunden, og han setter kvalitet høyt.

— En av mine beste egenskaper er at jeg får folk i prat. Jeg trenger ikke like mange anrop for å få solgt nok. Hvis kunden føler seg overkjørt, kommer vi ingen vei. Alle mennesker liker å bli involvert i det som angår dem. Ved å fokusere på den gode samtalen, vil kunden få tillitt til meg og åpne seg mer.

Noen avslag blir det for Victor også, og da går han gjerne tilbake i samtalen for å finne svar på hva han kunne gjort annerledes. Refleksjon over egen strategi, det han kaller selvanalyse, er et viktig verktøy for å bli en god selger, mener Victor.

— Jeg liker å analysere samtalene, og gjerne få noen andre til å komme med innspill. Da kan jeg lære av egne feil. Man blir aldri utlært som selger – verken jeg med ti år i bransjen, eller de som har tretti års erfaring.

For å kunne lede teamet på best mulig måte, vil han bygge fellesskapsfølelsen i gruppa. Dette vil han gjøre blant annet ved å sette mål for hele teamet, finne ressursene i enkeltmennesket og dermed gjøre dem enda bedre.

— Det er viktig for meg at hele kollektivet når målet, ikke bare enkeltpersoner. Da kan man oppleve en fellesfølelse fordi man bidrar til å dra alle over mållinja.

Nicholas Tran (30) beskriver seg selv som en hybrid; han selger godt, men er først og fremst stabil som arbeidstaker. I Din Salgskonsulent har han nå vært ansatt i snart to år. Telefonsalg har han mye erfaring med. I ryggsekken har han også en bachelorgrad i markedsføring og ledelse, noe han drar nytte av i selgerjobben.

— Det har nok gitt meg mer forståelse for hvordan ting henger sammen på bedrift- og ansattnivå. I bachelorgraden min skrev jeg om ulike menneske- og ledertyper, og denne kompetansen kan jeg ta med meg som teamleder. Jeg er flink til å se styrker og behov hos andre. Slik avdekker jeg hvor ressursene ligger hos den enkelte.

Når man selger forsikring, må man tørre å snakke om ømfintlige tema som sykdom og død, og gjøre dette på en god måte. Dette må man være bevisst på, mener Nicholas.

— Jeg er en god lytter, og det må man være når man snakker om tema som personforsikring, sykdom og dødsfall. Som selger må man tegne noen bilder slik at kunden forstår at nettopp disse forsikringene er viktige.

Noen ganger må man trå ut av komfortsonen og tørre å tenke utenfor boksen, det er helt grunnleggende for å fungere i salgsyrket, mener Nicholas. Og så må man tørre å være frampå.

— Det er jo flere avslag enn aksept i løpet av en dag, slik er bransjen. Det må man tåle å stå i, og så må man se framover og gå videre. Ved avslag pleier jeg å reflektere over samtalen og prøve å finne ut hvor det gikk galt.

Nicholas forstår at salgsyrket for mange kan være litt tungt i starten, men med erfaring kommer også evnen til å gå videre. Man må være litt sterk mentalt og ikke ta ting personlig, noe Nicholas mener er gode egenskaper for å lykkes som selger. Evnen til å «gi litt faen» er noe han vil gi næring til hos selgerne på teamet sitt.

— Som teamleder ønsker jeg å være en stabil lagspiller. Folkene mine skal ikke piskes. Jeg vil stå fremst og dra med meg teamet og framstå som en god motivator for dem; en leder de kan se opp til både faglig og som menneske.
Jobben i Din Salgskonsulent beskriver han med «frihet under ansvar».
— Man må ta ansvar selv og ikke glemme at man er på jobb. Mange kan nok ha erfaring fra strengere rutiner der dagene følger en mer slavisk timeplan. Friheten her kan nok gjøre mange mer motiverte til å prestere.