Din Salgskonsulent AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker slike personopplysninger, og om hva du kan kreve av oss når vi samler inn slike opplysninger om deg.

Behandling av personopplysninger i Din Salgskonsulent AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i Din Salgskonsulent AS vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Din Salgskonsulent AS ved daglig leder.

Kontaktinformasjonen til Din Salgskonsulent AS er:

Adresse:  fossegrenda 7, 7038 Trondheim
Telefon: 930 20 640
Organisasjonsnr.: 918 859 985

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte salgssjef Aleksander Glein Wikan på 930 20 640 eller aleksander.glein.wikan@storebrand.no

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Vi ønsker å kontakte deg via telefon eller e-post slik at vi kan gi deg et godt tilbud på dine forsikringer. Avhengig av situasjon er behandlingsgrunnlaget samtykke eller berettiget interesse.
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale.
 • Administrasjon for å sikre riktig avregning mellom agenturet og oppdragsgiverne.
 1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss pr epost per-kristian@dinsalgskonsulent.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykkene som er avgitt for behandling av personopplysninger hos oss. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til per-kristian@dinsalgskonsulent.no.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1. Endringer i personvern erklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 1. Din Salgskonsulent AS som databehandler

Din Salgskonsulent AS er databehandler for Storebrand. Databehandlingen innbefatter innsamling, lagring eller på annen måte behandling av personopplysninger på deres vegne.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse o.l. Opplysninger om hva du gjør, regnes også som personopplysninger og dette kan f.eks. være opplysninger om hvilke butikker du handler i, hvilke TV-serier du liker og hvor du bruker å jogge. Noen personopplysninger regnes som sensitive. Dette kan være opplysninger om helse, religion, etnisitet, seksualitet etc., men på vår nettside har vi hverken tilgang til eller behov for denne type opplysninger.

Hva menes med behandlingsansvarlig?

Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan slike personopplysninger behandles og står som juridisk ansvarlig. I dette tilfellet er det Din Salgskonsulent AS.

Hva er en databehandler?

En databehandler er andre virksomheter som hjelper til med behandlingen, men som gjør det på oppdrag av den behandlingsansvarlige. Dette kan være leverandører av regnskapssystemer, analyseverktøy, fraktløsninger e.l. Alle som bruker slike databehandlere er lovpålagt å ha en databehandleravtale som ser til at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte og i samsvar med lovverket.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

For å kunne lage en så god nettside som mulig, er vi avhengig av å kunne følge litt med på hva som skjer der og dette medfører at vi gjerne vil lagre informasjon som er personopplysninger. Under finner du en liste over hva slags opplysninger vi samler inn:

 1. Opplysninger vi får om din tilkobling: Dette er først og fremst din internettadresse, også kalt IP-adresse. Når du ber om å få se vår nettside, så er det denne som står som avsender på forespørselen.
 2. Opplysninger vi får fra din enhet: Dette er informasjon som følger med når din forespørsel når oss. Dette er opplysninger om hvilket operativsystem og hvilken nettleser du bruker når du besøker nettsiden vår.
 3. Opplysninger du gir oss: Dette er opplysninger du gir oss frivillig hvis du f.eks. bruker et kontaktskjema . Dette vil ofte være navn, adresse, telefon, e-postadresse o.l.
 4. Opplysninger om hva du gjør: Når du klikker på ting så lagrer vi når og hva du klikker på, men i de fleste tilfeller vil ikke disse opplysningene kunne brukes til å identifisere deg som person.
 5. Informasjonskapsler (Cookies): Dette er små datafiler vi lagrer i nettleseren og som vi senere kan lese av igjen. Disse brukes for å kjenne deg igjen når du hopper fra side til side.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Det er flere grunner til at vi samler inn personopplysninger. Noe samler vi inn rett og slett for at nettsiden ikke vil virke skikkelig uten, mens andre opplysninger samler vi inn for at nettsiden skal bli mer brukervennlig. Under finner du en liste over hvorfor vi samler inn slike personopplysninger.

 1. For å levere nettsiden til deg: For at du skal kunne se nettsiden vår, er vi helt avhengig av å vite hvor du er på internettet slik at vi vet hvor nettsiden skal sendes. Dette bruker vi din IP-adresse til.
 2. For å huske hva du har gitt samtykke til: Når du gir oss et samtykke, så prøver vi å huske det til neste gang du kommer på besøk. Til dette bruker vi en slik informasjonskapsel.
 3. For å forbedre nettsiden: Vi trenger ikke identifisere alle som besøker vår nettside, men vi vil gjerne vite ting om hvor mange som besøker oss, om de har besøkt oss tidligere og hva de gjør på nettsiden. Dette er informasjon vi bruker til å forbedre både hvordan vi setter opp våre datamaskiner og hvordan hjemmesiden skal fungere best mulig.
 4. For å markedsføre oss: Markedsføring er viktig for oss. Vi er avhengig av å få vårt budskap ut til verden, men ved å analysere noen av de opplysningene vi samler inn kan vi gjøre dette på en mer målrettet måte.
 5. For å hindre misbruk: Det er ikke alle som er like snille på internett og vi bruker til en viss grad personopplysninger til å sikre vår nettside mot misbruk. Dette kan f.eks. være at noen prøver å hacke oss, svindle oss eller annen slik uønsket oppførsel som er forbudt etter norsk lov.

Hvilket grunnlag har vi for å behandle personopplysninger?

For at vi skal kunne behandle personopplysninger, må vi ha et juridisk grunnlag. Det finnes flere grunnlag man kan bruke, men under finner du de fire som er aktuelle for oss. I all hovedsak er vår innsamling av personopplysninger basert på ditt samtykke og dette er frivillig. For at vi f.eks. skal kunne lagre cookies, må du godkjenne dette på forhånd. Hvis vi allerede har et eksisterende kundeforhold, kan vi bruke dette som grunnlag (dette kalles berettiget interesse) for å sende ut nyhetsbrev o.l., men er du ny kunde har du likevel krav på å godkjenne dette på forhånd. Noen ganger må bruke personopplysninger for å oppfylle forpliktelser med våre kunder og da er det dette som er grunnlaget for innsamlingen.

Hvordan passer vi på personopplysninger?

Du skal kunne stole på at dine personopplysninger er i trygge hender hos oss. Vi tar ikke vare på mer enn vi må og vi prøver så langt det er mulig å se til at opplysninger vi lagrer ikke kan brukes til å identifisere noen. Bare når det er strengt nødvendig for at noen skal gjøre jobben sin, blir det gitt tilgang til slike opplysninger og alle personopplysninger blir lagret på en sikker og forsvarlig måte. Vi bruker et sikkerhetssertifikat(SSL) for å trygge kommunikasjonen mellom oss og deg. Sertifikatet gjør at vi kan forsikre deg om hvem vi er og at all informasjon som overføres blir kryptert før det sendes. Alt vi lagrer av opplysninger lagres her i Norge og vi har et ansvar for at opplysningene vi lagrer er korrekte og at endringer skal kunne spores. Skulle vi få mistanke om at personopplysninger er kommet på avveie, så er vi også forpliktet til å varsle deg om dette så fort som mulig.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi bruker Google Analytics til å føre statistikk over besøk på nettsiden. For at denne skal virke, er vi avhengig av å lagre en egen informasjonskapsel og sende inn informasjon om hvordan brukere beveger seg på nettsiden. Den informasjonen vi sender til Google er automatisk anonymisert og kan ikke brukes for å identifisere personer. I helt spesielle tilfeller kan også myndighetene kreve å få tilgang til de opplysninger vi har lagret der dette er lovpålagt.

Hvilke rettigheter har du?

Etter at den nye loven trer i kraft har alle krav på å kunne se hvilke personopplysninger som er lagret, be om å få en kopi av disse opplysningene og kreve å få rettet opp eller slettet sine personopplysninger. Når du gir oss et samtykke, f.eks. til å lagre informasjonskapsler, har du også rett til å trekke dette samtykket tilbake når du måtte ønske det. I de tilfeller der vi behandler personopplysninger ut i fra berettige interesser, f.eks. når vi sender ut nyhetsbrev, så har du rett til å protestere og vi er forpliktet til å stoppe denne type behandling. I tillegg har alle krav på generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, men dette dekkes av denne personvernerklæringen. Alle slike forespørsler skal behandles kostnadsfritt og innen 30 dager og for mer informasjon om hvilke rettigheter du har, besøk denne nettsiden hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/.