Utmerkelser kvartal 2 2019

Utmerkelser kvartal 2 2019!

Nicolai Lervik, avdeling Oslo.

Salgssum: 2.570.000

Nicolai har nok en gang produsert fantastiske resultater!
I overkant av 2.5 MNOK i Q2, i tillegg til vanvittige 1.006.000 i salgsperiode juli er rett og slett imponerende!