Utmerkelser kvartal 2 2022!

Nicolai Lervik, avdeling Oslo.

Salgssum: 3.060.000

Nicolai har atter en gang produsert strålende tall!
Hatten av for vår kjære Mr Lervik!