Som enhver motor trenger også DS-maskineriet olje. Hver dag er over hundre mennesker avhengig av jobben Tommy Steinvik Johansen (37) og Steffen Evang (29) ufører som fagledere.

Som bindeledd mellom Din Salgskonsulent og Storebrand, innebærer rollen som fagleder et enormt ansvar. Bak de synlige resultatene som salgene fører til, sitter to menn og smører maskineriet, trekker i tråder og sørger for kvalitet i alle ledd. For Tommy og Steffen er kvalitet det aller viktigste.

— Det er viktig for meg at selgerne lykkes og hever kunnskapsnivået sitt, og at Storebrand blir fornøyd med kvaliteten på det vi gjør. For det handler ikke bare om kvantitet, sier Tommy, som har ansvar for kontorene i Oslo, Harstad og Tromsø.

Det er mange prosesser som styres av disse to. Man kan si at Tommy og Steffen er bindeleddet mellom Din Salgskonsulent og Storebrand. Her skjer det mye kvalitetssikring. De tar stikkprøver av rådgiverne, og disse gjennomgås nøye, påpeker Tommy. Noen ganger må de stoppe salg på grunn av risikovurdering. Rådgiverne har alltid noen å henvende seg til. Tommy forklarer at han alltid har ambisjon om å være nøyaktig, og at han liker å vurdere og snu hver bit for å kunne gjøre en god jobb opp mot Storebrand og DS.

— Jeg var dårlig til å selge, men denne jobben trives jeg så godt i! Jeg føler meg trygg på faget jeg utfører, og får jobbe selvstendig og effektivt.

I mange år jobbet Tommy som selger, men det ble aldri noen suksess. Han har mye kunnskap om forsikring, og om egne evner og arbeidsmetoder som han tar med seg inn i jobben. Tommy beskriver at jobben er perfekt for ham; han liker å styre sin egen hverdag, jobbe i eget tempo, og samtidig være del av et arbeidsmiljø med mennesker han trives sammen med.

— Man får jo lyst til å gjøre det bra i ting man investerer mye tid i. Og i DS har man mulighet til å utvikle seg og bli bedre hele tiden, sier han.

Samarbeidet med Storebrand setter han høyt. Det er godt å ha noen i ryggen som anerkjenner jobben de utfører. Han er svært fornøyd med å inneha denne posisjonen, å fungere som bindeledd mellom de to samarbeidende instansene. Å jobbe i Din Salgskonsulent har gitt ham frihet under ansvar. I DS er det store muligheter for å lykkes, påpeker Tommy, og han ønsker å bidra til at DS skal fortsette å vokse, levere gode tall og høy kvalitet også i framtiden.

— Om man vil jobbe med forsikring, er DS et knakende godt valg. Vi har jo vist i mange år at dette er en god arbeidsplass. Her er det et strålende arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser, avslutter Tommy.

Kvalitet er det viktigste

— Oljen i maskineriet? Ja, det stemmer nok bra. Jeg tror mye hadde stoppet opp hvis jeg og Tommy ikke hadde vært her lenger.

Steffen har ansvar for kontorene i Trondheim og Bergen. Han begynte hos DS i 2018. I bagasjen hadde han med seg seks år fra salgsyrket i Telenor. Men å jobbe som forsikringsselger krevde helt andre metoder, og han forsto raskt at han ville gjøre noe annet. Derfor var Steffen klar da muligheten til å tre inn i stillingen som fagleder dukket opp i 2019.

For å fungere som i denne stillingen, må man ha stålkontroll på interne regler og føringer, forklarer Steffen. Slik kan de bistå forsikringsrådgiverne på best mulig måte. De hjelper dem med alt fra faglige spørsmål til å sikre kvalitet. Også Steffen framhever kvaliteten som det største fokusområdet hans.

— Vi har et stort ansvar for å sikre kvalitet. Gjennom stikkprøver og rådgivning avdekker vi mangler og kan hjelpe rådgiverne. Vi holder fagmøter i fellesskap, der vi tar opp de områdene vi ser at vi trenger å øke kvaliteten. Det er viktig for oss at rådgiverne opplever at vi jobber på lag med dem, og ikke imot dem.

Dette fordrer et tett samarbeid med alle ledd; både ledelsen, teamledere, salgsledere og rådgivere i DS, og med underwriterne i Storebrand. For slik kan hjulet rulle så smidig og lite humpete som mulig, beskriver Steffen.

Steffen beskriver jobben sin som variert og spennende. Det skjer alltid noe nytt, og han liker å jobbe målrettet med kvalitetssikring, og å få være en del av rådgivernes utvikling og framgang.

— Mye av jobben min foregår via e-post. Da kan jeg gå inn i bobla mi og forsvinne noen timer, og jeg setter pris på å ha en sånn jobb.

Steffen forteller at han er glad i å hjelpe folk, og det er nok derfor han passer så godt i denne rollen. I tillegg er han faglig sterk, og han lærer fort. Han synes det er fint å sitte på et så stort ansvar som han gjør.

—  Stort ansvar gjør jo at man gir litt gass. Det er viktig for ledelsen å ha ansatte som de kan stole på, som kommer på jobb og utfører det arbeidet de er satt til på en god måte.

Det er ikke tvil om at Steffen trives med jobben sin. Han er også glad for å ta del i det sosiale miljøet i Trondheim. God stemning kjennetegner miljøet, og han synes det er fint å møte så mange omgjengelige mennesker og varierte personligheter.

— Vi har en god ledelse som legger til rette for utvikling. Mange av de jeg jobbet sammen med som selger, har klatret og blitt teamledere. Det er også fint at vi har kontor i mange byer. Om man skal flytte, kan man jobbe i DS i en annen by.

Hans Georg Myhre er fagkonsulent underwriter i Storebrand. Han samarbeider daglig med Tommy og Steffen.

— De er på mange måter vår utstrakte arm, beskriver han.

Myhre forteller at faglederteamet til DS er godt oppdaterte på gjeldende retningslinjer og regler. De kommer med kommentarer, og de stiller spørsmål om noe er feil. Til syvende og sist er det Storebrand som godkjenner alt, og det gjør deres jobb mer smidig når Tommy og Steffen har kvalitetssjekket alt på forhånd.

— De gjør en kjempejobb for alle parter. Om det dukker opp risiko som vi må se nærmere på, stiller de ekstra spørsmål til rådgivere, som igjen har kontakt med kunden. Vi synes Tommy og Steffen er veldig flinke til det de gjør, legger Myhre til.