Årets selger 2019!

Nicolai Lervik, avdeling Oslo.

Vi i Din Salgskonsulent ønsker å fremme motivasjon blant våre selgere, og gjennom konkurranser og belønninger, ser vi at motivasjonen, og deretter resultatene, kan øke. Hvert år kårer vi en selger som har utmerket seg; som har vist til gode resultater og kan fungere som en motivator for de andre selgerne.

Vi gratulerer og applauderer Nicolai Lervik som årets selger 2019!